អាណិតណាស់លោកអើយ!! ក្មេងពីរនាក់បងប្អូនត្រូវបានម្តាយទុកកូនចោល ឥឡូវនេះរកតែបាយញ៉ំាក៏អត់មានដែរ ហើយពេលនេះមានជនប្រមឹកវាយធ្វើបាបគ្នាទៀត…

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ មានម្ចាស់គណនី ហ្វេសប៊ុកមួយបានបង្ហោះទិដ្ឋភាពក្មេងប្រុស ២នាក់ ដែលជាបងប្អូននឹងគ្នា ត្រូវបានម្ដាយបង្កើតទុកកូនចោ ល ដោយមិនខ្វា យខ្ វល់ជាមួយ គិតតែដើរចោ លកូន ហើយថែមទាំងមានបុរសម្នាក់ទៀត សតិមិនសូវគ្រប់គ្រាន់តែងតែមក វា យ ធ្វើបា ប ពួកគេជាប្រចាំ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម ហ្វេសប៊ុក មានការអាណិតអាសូរ និងបានចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គម ហ្វេសប៊ុកតែម្ដង។

ក្នុងនោះដែរ ម្ចាស់គណនី ដែលបានបង្ហោះនោះមានឈ្មោះ Lim Puthisith បានសរសេរយ៉ាងដូច្នេះថា៖”ពីរនាក់បងប្អូននៅផ្ទះជួលគេ ទល់មុខផ្សារស៊ីឡិប ផ្លូវត្រសក់ផ្អែម មានតែម្តាយ អត់មានឪពុកទេ ពេលថ្ងៃឡើង ម្តាយដើរចោ ល យប់ឡើងពេលមកវិញ ផឹ កស្រវឹ ងហើយទុកកូនចោ ល ឥឡូវនេះរកតែបាយញ៊ាំក៏អត់មានដែរ បានអ្នកជិតខាង និងអ្នកលក់ដូរក្បែរហ្នឹង គេឲ្យរបស់ញ៊ាំបន្តិចបន្តួច អត់មានស្គាល់សាលារៀនហ្នឹងគេទេ ហើយឥឡូវនេះ មានអាមួយផឹ កស្រវឹ ងនៅក្បែរហ្នឹង ស តិមិនគ្រប់មក វា យ ធ្វើ បា ប ទៀត។

ក្មេងទាំងពីរនាក់នេះ បើមិនមានអង្គការណាមួយយកទៅចិញ្ចឹមទេ គឺក្មេងទាំងពីរ នេះ ច ប់ ហើយ សំខាន់រកតែបាយហូបមិនបាន ហើយមានអាអ្នកមក វា យ ធ្វើ បា ប គ្នាទៀត។ ពេលឃើញសកម្មភាពអប្បា ញ់ម៉ិញនេះ មានអា រម្មណ៍ឡើងក្តុ កក្ដួ ល ក្នុងចិត្តតែម្តង អាណិតខ្លាំងណាស់ ថ្ងៃស្អែកចាំមើលបើឃើញអាឆ្កួ តម៉ិញហ្នឹង វាហ៊ា នតែមក វា យ ធ្វើ បា ប ក្មេងទាំងពីរនេះទៀត មានតែប្តឹ ងប៉ូលីសហើយមើលទៅ”៕

khosja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *