របៀបច្នៃដីស្ងួតគ្មានជីវជាតិ!!! ជួយបំប៉នរុក្ខជាតិពន្លឿនស្លឹកនិងផ្កាឱ្យឆាប់ចេញ

+សំភារត្រូវមាន៖
-ផេះ
-កំទិចធ្យូង
-ទឹកអង្ករ

+វិធីធ្វើ
-ជំហានដំបូងយកកំទិចធ្យូងលាយជាមួយផេះ
-ចាក់ទឹកអង្ករចូលរួចកូរបន្តិច

-ដួសស្រោចទៅលើដំណាំដែលអ្នកកំពុងដាំ
+អត្ថប្រយោជន៍
-ជួយបង្កើនកាល់ស្យូម ប៉ូតាស្យូមនិងស៊ីលីកាដល់ដំណាំ

-បំប៉នរុក្ខជាតិពន្លឿនស្លឹកនិងផ្កាឱ្យឆាប់ចេញ
សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។
ប្រភពពី លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *