ចង់ដាំឲ្យឆាប់បានផលមែនទេ!!! វិធីបណ្តុះដើមជម្ពូរដោយការផ្សាំ

+សំភារត្រូវមាន៖
-កន្ត្រៃ ឬកាំបិតដែលមុតល្អ
-ស្នោរដែលអាចជក់ទឹក

-អរម៉ូនសម្រាប់ជំនួយឬស
-កាត់យកមែកតូចល្មម ហើយមានចេញត្រួយបន្តិច
-លាយអរម៉ូនសម្រាប់ជំនួយឬស ១០ cc ទៅក្នុងទឹក៤លីត្រ

-យកវាទៅដោតជាមួយស្នោរដែលអាចជក់ទឹកបាន រួចដាក់ត្រាំក្នុងទឹកខាងលើរយៈពេល៣ថ្ងៃ
-បន្ទាប់មកយកទៅរក្សាក្នុងកន្ទោងសម្រាប់បណ្តុះរួចយកដាក់កន្លែងម្លប់ក្រោមដើមឈើ
-ត្រូវផ្តល់ទឹក២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍វានឹងចាប់ផ្តើមចេញឬស ហើយយើងអាចយកវាទៅបណ្តុះក្នុងថង់ដីសម្រាប់ដាក់ដាំបានហើយ

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។
ប្រភពពី លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *