ថវិកាជាតិច្រើនញាក់សាច់!!! កម្ពុជាប្រមូលចំណូលពន្ធគយ និងពន្ធដារ លើសផែនការជិត១៥០០លានដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០១៩ ខណៈសាច់ប្រាក់កើនដល់៣៥០០លានដុល្លារមិនធ្លាប់មានពីមុនមក

(ភ្នំពេញ)៖ ឆ្នាំ២០១៩ ឆ្លងផុតទៅជំនួសវិញដោយឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ២០២០។ បើទោះបីឆ្នាំ២០១៩ កន្លងផុតទៅក្តីប៉ុន្តែឆ្នាំនេះ បន្សស់ទុកនូវការចងចាំ និងសមិទ្ធផលចម្បងៗជាច្រើន ដែលបំភ្លេចមិនបានឡើយ។

សមិទ្ធផលដ៏ធំមួយ ក្នុងចំណោមសមិទ្ធផលធំៗផ្សេង បានផ្តល់នូវក្តីរីករាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះ គឺប្រាក់ចំណូលថិវកាជាតិ បានពីចំណូលពន្ធគយ និងពន្ធដារ ដែលឆ្នាំ២០១៩ សម្រេចបានលើសផែនការ ដែលកំណត់ដោយច្បាប់ថវិកាជាតិ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ជិត១៥០០លានដុល្លារ។

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News នៅយប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃឆ្នាំ២០១៩ថា បើតាមរបាយការណ៍ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចំណូលពន្ធគយ និងពន្ធដារ ដែលប្រមូលបាននៅឆ្នាំ២០១៩នេះ​សម្រេចបានលើសផែនការ ១,៤៨៥លានដុល្លារអាមេរិក ដែលកម្ពុជាពុំធ្លាប់ជួបតាំងពីមុនមកនោះទេ។

ក្នុងច្បាប់ថវិកា ឆ្នាំ២០១៩ កំណត់ឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករប្រមូលចំណូលឲ្យបាន២,២៦០លានដុល្លារ ចំណែកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ត្រូវប្រមូលចំណូលឲ្យបាន២,២៨៨លានដុល្លារ។

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដដែលបានឲ្យដឹងថា សម្រាប់សាច់ប្រាក់ចុងឆ្នាំនេះ កម្ពុជាសល់សាច់ប្រាក់កើនដល់ជាង៣៥០០លានដុល្លារ ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។
សមិទ្ធផលនៃការប្រមូលចំណូល បានក្នុងកម្រិតល្អបែបនេះ គឺកើតចេញពីសុខសន្តិភាព មានសុខសន្តិភាពទើបមានអ្វីៗដូចសព្វថ្ងៃនេះ។ ដោយសារតម្លៃនៃសន្តិភាពនេះ ទើបយើងទាំងអស់គ្នា ត្រូវតែស្រឡាញ់សន្តិភាព ថែរក្សាសន្តិភាព និងការពារសន្តិភាព កុំឲ្យបាត់បង់៕

ប្រភព៖ freshnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *