ខ្លាំងបាត់!!! បរវកញ្ញាវៀតណាមដេកជាមួយភ្ញៀវ១ម៉ោងស្មើរនឹងគេរករាប់ខែ…

ពិតជាមិននឹកស្មានមែន ដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បរវកញ្ញាឯករងទី៣ ដ៏ស្រស់ស្អាត បានរកសុីក្នុងពិភពស្រីលក់ខ្លួន ដែលធ្វើអោយប្រជាជនវៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ណាម មានការមិនសប្បាយចិត្ត និងខឹងសម្បារជាខ្លាំង នូវទង្វើនាំភាពអា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម៉ាស់ដល់សង្គមជាតិបែបនេះ ក្នុងនាមជាបរវកញ្ញាតំណាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាតិ។ចំពោះរឿងរ៉ា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វនេះ ក្រុម​រៀបចំ​ព្រឹ​ត្ត​ការណ៍​ប្រកួត​បវរ​កញ្ញាឯក Miss Eco International ក៏ធ្លាប់បា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ន​ប្រកាសអោយដឹង​រួចមក​ហើយដែរ​ថា បវរកញ្ញាលក់ខ្លួន Thu Dung ត្រូវបានគេដ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កចេញពីតំណែងហើយ ។

យោងតា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មប្រភពព័ត៌មាន បានអោយដឹងថា អ្នកដែលលក់ខ្លួនសុទ្ធតែជានារីលំដាប់ ដូចជាពិធីការី បរវកញ្ញា និងសិស្សសក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លវិទ្យាល័យ ដែលពួកអាចរកចំណូលបានរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មួយម៉ោង ។ចំណែក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចំពោះបរវកញ្ញា ដែលមានរឿងអាស្រូវខាងលើនេះ បានប្រឡូកក្នុងមុខរប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រជាស្រីបននេះ អស់រយៈពេល២ឆ្នាំមកហើយ ដោយក្នុងការបម្រើភ្ញៀវ អោយឡើងឋានសួគ៌មួយម៉ោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ងទទួលបាន ៧ពាន់ដុល្លារអាមេរិក ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *