ជួយស៊ែរឲ្យគាត់ម្នាក់១ផង!! បងស្រីជាជនពិការម្នាក់បានដើរ សុំការងារគេធ្វើ តែគ្មានកន្លែងណាទទួលគាត់ទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សូម្បីតែសូមធ្វើអ្នកអនាម័យក្នុងកាស៉ីណូក៏គេមិនយកដែរ

អង្គការ​ជន​ពិការ​កម្ពុជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្លាប់បានលើក​ឡើង​ថា ស្ថាប័ន​ឯកជន​នៅ​តែ​រើសអើង​ចំពោះ​ជន​ពិការ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ការងារ​ធ្វើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយ​ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជន​ពិការ​ជា​មុខ​សញ្ញា​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​ត្រូវ​បញ្ឈប់​មុន​គេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ប៉ុន្តែអាចមានស្ថាប័នឯកជន ឫក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតូច នៅតែមានការរើសអើងទៅលើជនពិការ។

ជាក់ស្តែងនៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Huy Ou Dom បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៖ «#ហេតុអ្វីក៏នៅតែរើសអើងជនពិការ? អាណិតបងស្រី smey oun ណាស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គាត់និយាយទាំងអួលដើមក..សុំការងារគេធ្វើ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅកំពុងសោមតែគ្មានកន្លែងណាទទួលគាត់ទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សូម្បីតែសូមធ្វើអ្នកអនាម័យក្នុងកាស៉ីណូក៏គេមិនយកដែរ

បើបងប្អូនណាមានកាងារសូមទទួលគាត់ផង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​..លេខទូរសព្ទ័គាត់ 0962013148​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គាត់ខ្វះខាតនូវថវិការដើម្បីចិញ្ចឹមម្តាយនឹងកូន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​..តែហេតុតែគាត់ពិការភ្នែកម្ខាង ក៏ត្រូវកន្លែងកាងារផ្សេងៗរើសអើង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​»៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *