អស់បារម្ភហើយ!!! ចង់ចេះដាំដំណាំ ចញ្ចឹមសត្វ ក្រសួងកសិកម្មបើកឱ្យយកឯកសាររៀនដោយសេរីនៅលើវេបសាយមួយនេះ

ឯកសារ​ទាក់ទងនឹង​បច្ចេកទេស​ក្នុងការធ្វើកសិកម្មជាពិសេស​ទៅលើការ​ដាំដំណាំ និង​ចញ្ចឹម​ត្រី។ហេតុនេះហើយក្នុងអត្ថបទនេះយើង​នឹង​ចែករំលែក​នូវ​គេហទំព័រ​មួយដែលបង្កើត​ឡើង​ដោយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ​ផ្ទាល់តែម្ដង ដោយសម្បូរ​ទៅដល់ឯកសារ​ជាច្រើន​ទាក់ទងទៅនឹង​ការ​ដាំដំណាំ និង​ចញ្ចឹមសត្វ​។អ្នកទាំងអស់គ្នា​អាច​ចូលទៅកាន់វេបសាយដែលមានតំណរ៖ https://elibrary.maff.gov.kh/ ។ ក្រោយពីចូលទៅដល់ អាច​អូស​មើល​រក​ឯកសារ​ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា​ត្រូវការ​។

នៅពេលឃើញឯកសារពេញចិត្ត​ហើយ​នោះ​ គ្រាន់តែចុច​ទៅនឹង​ឃើញពាក្យថា​ Download ហើយ។ យ៉ាង​ណាក៏ដោយមុននឹង​ធ្វើការទាញយកចាំបាច់ត្រូវ​មានបង្កើត​គណនីសិន ដោយគ្រាន់តែ​បញ្ចូលនូវអ៊ីម៉ែលរួច​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់ទៅតែប៉ុណ្ណោះ។នៅក្នុងបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិករបស់ក្រសួង​នេះ ក្រៅតែពីបច្ចេកទេស​ក៏មានរក្សារ​ទុកនូវ​រាល់បច្ចេកទេស​ដាំដុះ និង​ចញ្ចឹមសត្វ ក៏មានដែររបៀបក្នុងការ​វេចខ្ចប់ និង​ផលិត​គ្រាប់ពូជ និង​ឯកសារ​មានប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀត​សម្រាប់​វិស័យកសិកម្ម៕business-cambodia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *