ពិតជាមានមោទនភាពណាស់!!! ស្រួង​ ភាវី​ ជាប់​ជា​កីឡា​ការិនី​ឆ្នើម​ប្រចាំ​ទ្វីប​អាស៊ី​លើ​ប្រភេទ​កីឡា​ស្នូឃ័រ​

ក្នុងនាមជានារីខ្មែរម្នាក់ដំបូងបំផុត ដែលមានសំណាងល្អបានទទួលគោរម្យងារដ៏មហាប្រពៃជូនជាតិកម្ពុជាយើង។ ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ មួយដែល មិនធ្លាប់ មាន ពីមុខមក ខ្ញុំមានពិតជាមោទនៈ ភាពណាស់សំរាប់ខ្លួនឯងនឹងប្រទេសជាតិខ្ញុំដោយក្តីគោរពរាប់អានពីនាងខ្ញុំ ស្រួង ភាវី ស្រឡាញ់បងប្អូនដូចញាតិ ស្រឡាញ់ជាតិដូចមាតុភូមិកំណើត។បើបងប្អូនមិនមានពេលហ្វឹកហាត់ថ្ងសសៅរ៍ទេ បងប្អូនអាចមកហាត់រៀននៅថ្ងៃអាទិត្យក៏បាន? ព្រោះអីថ្ងៃសៅរ៍ បងប្អូនអាចនឹងរវល់ការងារ បើទំនេរ ថ្ងៃអាទិត្យអាចមកបានណា តំបន់ស៊ូវ៉ុនយើង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *