អនុវត្តតាមវិធីនេះត្រឹម ២ នាទីបាត់ភ្លាម!!!

រមួលក្រពើភាគច្រើនកើតឡើងចំពោះមនុស្សចាស់វ័យ ៥០ ឆ្នាំឡើងទៅ ប៉ុន្តែមនុស្សវ័យក្មេងក៏អាចជួបបញ្ហានេះដែរ ដោយសារការលេងកីឡា ការឈរយូរ ឬធ្វើការប្រើកម្លាំងឈឺសាច់ដុំ។ក្នុងករណីជួបប្រទះការរមួលក្រពើ អនុវត្តវិធី ៣ ដូចខាងក្រោម ត្រឹម ២ នាទីជើងនឹងធូរស្បើយឡើងវិញ។

១. ងើបអង្គុយសន្ធឹងជើងទៅមុខឱ្យត្រង់ ហើយប្រឹងឱ្យម្រាមជើងទាំងអស់ជ្រមុជចុះក្រោម។២. បន្ទាប់ពីធូរស្បើយហើយ ងើបឈរសន្សឹមៗ ហើយដើរតិចៗ។៣. ម៉ាស្សាជើងជាមួយប្រេងរឹតផ្សេងៗ។

ប្រភព៖ eangsophalleth

Leave a Reply

Your email address will not be published.