ដុតណាស់បង!!! ឃើញអាបិះនុះវាបង្ហោះរូបយន្តហោះសៀមហើយបង្អាប់ខ្មែរ ឃើញ friends ខ្ញុំ share លាន់ អីលូវខ្ញុំបង្ហោះ…

ថ្មីនេះបងប្អូនបានដឹង បានលឺហើយពីការស៊ែរចែកចាយពេញបណ្តាញសង្គមពីការបង្ហោះរូបភាពយន្តហោះដែលថៃបង្ហោះយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រែង។ ដោយឃើញថា ទង្វើរទាំងនេះធ្វើអោយប្រជាជនខ្មែរមានមតិរិះគន់យ៉ាងច្រើន។

យ៉ាងណាវិញថ្មីៗនេះផងដែរ គណនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ ក្មេង កំព្រា បានសរសេរលើបណ្តាញសង្គមថា “ឃើញអាបិះនុះវាបង្ហោះរូបយន្តហោះសៀមហើយបង្អាប់ខ្មែរ ឃើញ friends ខ្ញុំ share លាន់ អីលូវខ្ញុំបង្ហោះរូបយន្តហោះខ្មែរវិញ ចាំមើលមានអ្នក share អត់? “។

Leave a Reply

Your email address will not be published.