ការពិតមួយត្រូវបានបែកធ្លាយ!!! បន្ទាប់ពីប្រទេស សឹង្ហបុរីបង្កើតរោងចក្រផលិតមូស…(មានវីដេអូ)

ប្រជាជនសិង្ហបុរីប្រមាណ ១៤ពាន់នាក់ បានទទួលរងនូវជំងឺគ្រុនឈាមដោយសារមូសខាំ ដែលក្នុងនោះ ២០នាក់បានបាត់បង់ជីវិតសោយសារជម្ងឺនេះ។ដំណោះស្រាយចំបង ដើម្បីដោះស្រាយ ប្រឆាំងជាមួយជម្ងឺគ្រុនឈាម ប្រទេសសិង្ហបុរីបានរកឃើញបច្ចេកទេសថ្មីមួយ ដោយបង្កើតរោងចក្រនៅខែធ្នូនេះ ផលិតមូសឱ្យបាន ៥លានក្បាលក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ជាមួយមូសដែលចម្លងជម្ងឺគ្រុនឈាម កុំឱ្យបន្តពូជ និង បង្កើតកូនមូសបានទៀត ។

ពេលមូសឈ្មោលដែលបង្កើតពីរោងចក្រ បានជួបជាមួយមូសញីដែលចម្លងជំងឺ វាទាក់ទាញមូសញីឱ្យបង្កាត់ពូជជាមួយវា ។វិធីសាស្រ្តនេះ អ្នកស្រាវជ្រាវសិង្ហបុរីយល់ថា វាជាវិធីសាស្រ្តមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ព្រោះទាំងមូសបង្កមេរោគ មូសផលិត និង មូសគ្រប់ប្រភេទ និងត្រូវងាប់អស់ជាបន្តបន្ទាប់៕

ប្រភព៖ The Star Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *