វល្លិ៍បណ្ដូលពេជ្ជ!! ឱសថបុរាណខ្មែរអាចជួយព្យាបាលជំងឺតាអក ទឹកនោមផ្អែមក្តៅក្នុង មិនឃ្លានអាហារ ព្យាបាលឡើងអាស៊ីតក្រពះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់…

វល្លិ៍បណ្ដូលពេជ្រ ជួយព្យាបាលជំងឺតាអក ទឹកនោមផ្អែមក្តៅក្នុង មិនឃ្លានអាហារ ព្យាបាលឡើងអាស៊ីតក្រពះ

រុក្ខជាតិ៖ វល្លិ៍បណ្ដូលពេជ្រ

​* ផ្នែកប្រើប្រាស់៖ រុក្ខជាតិទាំងមូល។

* កបនឹងជម្ងឺ៖ រមាស់ តាអក ប្រមេះទឹកបាយ ឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងរ៉ាំរ៉ៃ ស្វាយ គ្រុនចាញ់ គ្រុនក្ដៅ ទឹកនោមផ្អែម មិនឃ្លានអាហារ។

កំរិតប្រើ៖

– ស្ងួត 10g ស្ងោរទឹក១លីត្រផឹកក្នុង១ថ្ងៃ

– (ម៉្សៅ) 2g-3g ឆុងទឹកហូបក្នុង១ថ្ងៃ៕

ព្យាបាលឡើងអាស៊ីតក្រពះ៖ យកវាស្ងួតបុកឲ្យម៉ដ្ឋលាយជាមួយទឹកឃ្មុំ លុញធ្វើជាគ្រាប់ប៉ុនកូនដៃហាលឲ្យស្ងួត រួចយកលេបម្តង១គ្រាប់ ព្រឹក ថ្ងៃ ល្ងាច

ប្រភព៖ ឱសថបុរាណខ្មែរ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *