ខ្លាំងគ្រប់វិស័យតែម្តងណ៎!! ទីបំផុតវៀតណាមអាចផលិតនាវាមុជក្រោមទឹកដោយខ្លួនឯងដោយជោគជ័យ…

តាមរយះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបានបង្ហោះចែកចាយលើបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុកកាលពីពេលថ្មីនេះបានបង្ហាញពីស្នាដៃរបស់ជនជាតិវៀតណាមបានបានខិតខំបង្កើតនាវាមុជក្រោមទឹកដោយខ្លួនឯងរហូតទទួលបានជោគជ័យ។នេះផលិតផលថ្មីមួយទៀតរបស់វិស័យយោធា។

វាគឺជារឿងមួយដែលអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសមួយនេះ ប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យានិងជាពិសេសសម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សល្អៗខ្លាំងៗនៅក្នុងការរុករកនិងបង្កើតអ្វីដែលថ្មីៗសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួន។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *