មិនគួរឲ្យជឿសោះ!! កូនខ្មែរមានគំនិតច្នៃសំរាមយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញដែលកំពុងតែទទួលបានការគំាទ្រក្នុងនិងក្រៅប្រទេស…

វាគឺជារឿងមួយដែលអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា គឺជាប្រទេសមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យានិងជាពិសេសសម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សល្អៗខ្លាំងៗនៅក្នុងការរុករកនិងបង្កើតអ្វីដែលថ្មីៗសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួន។សូម​សសើរ​ដល់​លោក​ដែល​មាន​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត​ដ៏​ល្អ​មិន​តែប៉ុណ្ណោះ​នៅ​អាច​ជួយ​ផ្តល់​ការងារ​ដល់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​យើង​ទៀតផង។

គួរឲ្យរំភើបហើយពិតជាគួរឲ្យស្រលាញ់ខ្លាំងណាស់ចំពោះការច្នៃរបស់លោក សូមជូនពរអាយពូទទួលបានការគំាទ្រនិងជោគជ័យក្នុងការងារមួយនេះ។សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមដោយមេត្រីកុំជួយគំាទ្រផលិតផលស្នាដៃកូនខ្មែរយើងផង។


សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *