សូមជួយគាំទ្រ លោកតាម្នាក់មួយមក! លោកតាចាស់សុខចិត្តធ្វើវែកលក់ ដោយសារមិនចង់ទៅសុំទានគេ

ការពិតណាស់ជីវិតជាការតស៊ូ លោកតាសុខចិត្តធ្វើវែកលក់ ដើម្បីបានប្រាក់ចិញ្ជឹមជីវិត ដោយសារមិនចង់ដើរសុំទានគេ។ ផ្ទះរបស់ លោកតា ស្តិតនៅ ភូមិ ខ្នារ ឃុំខ្នារសណ្តាយស្រុក បន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប ហួស សួនមេរអំបៅ ប្រហែល 2 Km នឹងមុនទៅដល់ សារះមន្ទី មីនអាគីរ៉ា ប្រហែល 600 m លោកតា ឈ្មោះ លោកតា កុល ។

សូមបងប្អូនជួយទិញគាត់ផង បើមិនចឹងទេ សូមបងប្អូនជួយស៊ែរបន្តដល់អ្នកសប្បុរសធម៌បានឃើញ នឹងជួយឧបត្ថម្ភគាត់ផងចុះ។
សូមអរគុណ

Leave a Reply

Your email address will not be published.