អាណិតណាស់ព្រះអើយ!!! ខ្លួននៅតូចសោះ មកសុីឈ្នួលដកដំឡូង និងប្រមូលដំឡូងដាក់ឡានយ៉ាងកម្សត់

គណនីយហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Liv Puma បានសរសេររៀបរាប់ថា ៖ “ខ្ញុំទៅលេងចំការខែមុន ឃើញអ្នកដកដំឡូងនិងប្រមូលដំឡូងដាក់ឡានសុទ្ធតែក្មេងៗដូចក្នុងរូបនឹង។ខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថា១០០ឆ្នាំទៀតក៏នៅតែក្រនៅតែល្ងង់ដដែលនឹង ហេតុផលខ្ញុំគិតថា មនុស្សពេញកំលាំងរត់ទៅធ្វើការនឹងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដទៃ

រីឯក្មេងៗមិនបានទៅសាលារៀន តើអនាគតប្រទេសជាតិគេទៅជាយ៉ាងណា?បើពួកគេមិនបានរៀនពួកគេនៅតែក្រនៅតែធ្វើការប្រើកំលាំងហើយកូនៗជំនាន់ក្រោយពួកគេនិងប្រើជីវិតដូចពួកគេអញ្ចឹង។

Leave a Reply

Your email address will not be published.