ជួយស៊ែរឲ្យគ្រួសារក្មេងស្រីមា្នក់នេះឃើញផង! មានឪពុកម្ដាយណាបាត់កូនស្រី សូមមកទាក់ទងនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ…

ជួយស៊ែរផង! មានឪពុកម្ដាយណាបាត់កូនស្រី សូមមកទាក់ទងនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ៖ មន្រ្តីអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រើសបានក្មេងស្រីវង្វេងផ្ទះម្នាក់ ឈ្មោះ ធឿន ស្រីលី អាយុប្រហែល៥ឆ្នាំ កាលពីវេលាម៉ោង២០ និង ២៥នាទីយប់ ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ដូច្នេះបើឪពុកម្ដាយ ឬអាណាព្យាបាលណាមានបាត់កូនស្រីឈ្មោះ ធឿន ស្រីលី ដូចមានភិនភាគក្នុងរូបថតនេះ សូមមកទាក់ទងនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ទទួលយកទៅវិញផង ៕

ប្រភព: pressnews

Leave a Reply

Your email address will not be published.