ទឹកចិត្តម្តាយ ពិតជាកំសត់ណាស់!!! ត្រូវចិញ្ចឹមកូនតូច២ នាក់ ស្ពាយកូនហាលក្តៅ យកឥវ៉ាន់ online លក់ឲ្យភ្ញៀវ…

គណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ៖ Bee Yobo Bee បានឲ្យដឹងថា៖ ដើម្បីកូនសុខចិត្តតស៊ូគ្រប់យ៉ាងមិនថាមេឃក្តៅប៉ុណ្ណាទេ មិនខ្លាចនឿយហត់ ទឹកចិត្តម្តាយចំពោះកូនដើរតួរជាម្តាយផងឪពុកផង មើលរូបនេះហើយសួរទៅអ្នកចូលចិត្តសុីប្តីគេមានអារម្មណ៍បែបណាដែរ..?

បើរឿងនេះធ្លាក់ទៅលើករូបអ្នកឯងវិញ? ធ្វេីទៅរួចទេនាងដែលនាងចូលចិត្តហុីហា ធ្វេីតែខ្លួន សំរាប់មនុស្សប្រុសមើលហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរ ជូនពរប្អូនជួបតែមនុស្សល្អក្នុងជីវិត បងប្អូនជួយទិញគាត់ផង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *