ងាយៗៗ!!! របៀបផលិតចំណីត្រីដោយខ្លួនឯង ជួយឲ្យត្រីឆាប់ធំធាត់ និងចំណាយប្រាក់តិច

+គ្រឿងផ្សំ
-កន្ទក់ ៦ គីឡូក្រាម
-សំបកសណ្តែក ១ គីឡូក្រាម
-បន្លែ 3 គីឡូក្រាម

+វិធីលាយ
-យកគ្រឿងផ្សំទាំង៣មុខខាងលើលាយចូលឲ្យសព្វ ចាក់ចូលឆ្នាំងធំមួយ​
-ចាក់ទឹកស្អាតចូល១០លីត្រ រួចដាំវាឲ្យពុះរយៈពេល២០នាទី-ទុកឲ្យត្រជាក់ រួចចាក់ឲ្យត្រីស៊ី១ថ្ងៃ ១ដង។

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។
ប្រភពពី៖ លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *