ទំនងណាស់ !!! ប្រើផ្លែម្នាស់ដើម្បីចម្អិនស៊ុតទា (មានវីដេអូ)

នៅថ្ងៃនេះប្រាកដជាប្លែកនឹងវីដេអូជាក់ជាមិនខាន ដោយបានទាញចេញពីឆែននែលយូធ្យូបរបស់កូនខ្មែរមួយ ហើយវីដេអូនេះផងដែរនេាះគឺគេបានដាក់ចំណងជើងថា “Pineapple Omelet / Cooking Duck Egg in Pineapple” វីដេអូនេះគេបានដាក់បង្ហាញពីការចម្អិនម្ហូបមួយប្រភេទរបស់កូនក្មេងប្រុសម្នាក់ ដោយវាបានយកផ្លែម្នាស់មកប្រើប្រាស់សម្រាប់ចម្អិន។

ដំបូងវាបានយកផ្លែម្នាស់ពីរផ្លែមកហើយបានវះវាដើម្បីដាក់ពងទា និងលាយគ្រឿងបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងទំនង និងដាក់បញ្ចូលដើម្បិស្ងោរអោយឆ្អិន មិនយូរប៉ុន្មានគេក៏អាចបរិភោគវាបាន។

ដោយ៖ ស្រីឌី

ផ្តល់សិទ្ធដោយ AMAPAPA.ME​

Leave a Reply

Your email address will not be published.