ព្រះម្ចាស់ថ្លៃអើយ!!! ត្រីអីក៏ធ្មេញមុតយ៉ាងហ្នឹង កំប៉ុងទឹកក្រូចក៏ខាំដាច់ដែរ…(មានវីដេអូ)

ជាទូទៅសត្វនៅក្នុងទឹកដែលមានភាពកាចសាហាវមានដូចជា សត្វក្រពើ ត្រីឆ្លាមជាដើមដែលវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់បាន ប៉ុន្តែយើងក៏សង្កេតឃើញមានប្រភេទត្រីសមុទ្រមួយប្រភេទទៀតដែរ ដែលវាមានរូបរាងតូចនោះទេ ប៉ុន្តែវាមានធ្មេញមុតខ្លាំងណាស់ ដល់ថ្នាក់គេយកសំបកខ្យង និងសំបកកំប៉ុងអោយវាខាំ វាខាំដាច់ផុសយ៉ាងងាយស្រួលតែម្តងគ្មានពិបាកអ្វីបន្តិចនោះទេ។

ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថាត្រីមួយប្រភេទនេះវាកាចសាហាវ និងមានធ្មេញមុតគួរអោយគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាខ្លះនោះ សូមបងប្អូនអូសទៅកាន់ផ្នែកខាងក្រោមដើម្បីអាចទស្សនាវីដេអូនេះ។

ផ្តល់សិទ្ធដោយ AMAPAPA.ME​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *