ព្រឺរោមតែម្តង!!! តោះមកស្គាល់សត្វល្អិតទាំង ២ប្រភេទនេះ ឃើញហើយព្រឺសម្បុរ

សត្វល្អិតថ្វីត្បិតតែវាមានមាឌតូចក៏ពិតមែន តែពួកវាអាចនាំការភ័យខ្លាចដល់មនុស្សជាច្រើនផងដែរ ហើយសត្វល្អិតមួយទៀតមានពិសខ្លាំងណាស់ទោះបីរូបរាងវាតូចល្អិតក៏ពិតមែន។ ពួកវាអាចនឹងបង្ហាញខ្លួនឡើងនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើង ជាពិសេសគឺផ្ទះរបស់យើងតែម្ដង ។ តោះមកស្គាល់ពួកវាទាំងអស់គ្នា ដែលមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមនេះ៖

១.សត្វកន្ទាទូកយក្ស ប្រសិនបើវាខាំហើយ នឹងមានអារម្មណ៌ឈឺចាប់ពិបាកហួសថ្លែង ដូច្នេះគួរតែនៅឆ្ងាយពីវាបន្តិចទៅ។

២.គេហៅវាថា Dragonfly យក្ស ហើយសត្វប្រភេទនេះ គេទើបតែរកឃើញនោះទេ ដូច្នេះវាចាត់ទុកជាសត្វអម្បូរថ្មី ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.