ទំនងណាស់ !!! វិធីធ្វើហ៊ុនជ្រូនជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកម្ទេស…(មានវីដេអូ)

នៅក្នុងឆែននែលយូធ្យូបដល់មានការចាប់អារម្មណ៍មួយពីទស្សនាគ្រប់ៗគ្នាដោយឆែននែលនេះមានឈ្មេាះថា “Cooking With Sros” ជាឆែននែលមួយ ដែលបានកើតឡើងដោយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ ដោយអ្នកនាងតែងតែបង្ហាញនូវការធ្វើម្ហូបជាច្រើនសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាបានទស្សនាកម្សាន្ត និងបានទទួលនូវចំណេះដឹងពីការធ្វើម្ហូបផ្សេងៗជាច្រើនផងដែរ ។

នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីវីដេអូមួយដែលមានឈ្មេាះថា”Yummy Pig Intestine Crunchy Cooking – Crunchy Pig Intestine Recipe” ដែលវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីវិធីធ្វើហ៊ុនជ្រូនជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកម្ទេស។ផ្តល់សិទ្ធដោយ AMAPAPA.ME​

Leave a Reply

Your email address will not be published.