សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះដើមប្រម៉ាត់ខ្លាឃ្មុំ! ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍! ជួយចែកចាយបន្តដើម្បីសេចក្តីល្អ! សូមពិសាដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន

សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះដើមប្រម៉ាត់ខ្លាឃ្មុំ!
ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍! ជួយចែកចាយបន្តដើម្បីសេចក្តីល្អ! សូមពិសាដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន ការពិសាស្លឹកប្រម៉ាត់ខ្លាឃ្មុំដោយមិនមានការយល់ដឹងត្រឹមត្រូវនឹងនាំអោយគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព ព្រោះនៅប្រទេសថៃ មានអ្នកជំងឺមួយចំនួនបានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរួចមកហើយ។ វិធីប្រើដែលត្រឹមត្រូវ៖

-អាចហូបស្រស់ៗបានច្រើនបំផុត2សន្លឹកក្នុងមួយថ្ងៃ

-ហាមហូបជាប់ៗគ្នាលើសពី3ថ្ងៃ ត្រូវផ្អាកហូបប្រមាណ7ថ្ងៃ រួចសឹមត្រលប់មកហូបវិញ3ថ្ងៃ។ ត្រូវហូបឆ្លាស់តាមលំអាននេះ!

#ហាមប្រើដាច់ខាតចំពោះ

1-អ្នកកំពុងប្រើថ្នាំ វ៉ាហ្វាលីន ថ្នាំរំលាយឈាមកក

2-ស្រ្តីបំរុងមានផ្ទៃពោះ រឺកំពុងមានផ្ទៃពោះ

3-អ្នកដែលទើបនឹងជាពីជំងឺថ្មីៗ

#ដកស្រង់ព័ត៌មានពីមន្ទីរពេទ្យ “អផៃភូបេត”​

ប្រភព៖ Sam Bodia

Leave a Reply

Your email address will not be published.