ដឹងទេ ហេតុអី្វ? ប្រទេសដែលសម្បូរដោយធនធានពេជ្រ តែបែរជាក្របំផុតនៅលើលោក…(មានវីដេអូ)

នៅលើផែនដីយើងនេះមានប្រទេសជាច្រើនដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅលើផែនដីយើងនេះ ដែលប្រទេសនីមួយៗ គឺត្រូវឋិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដឹកនាំជាច្រើននាក់ផ្សេងទៀត ។ ជាក់ស្តែងបច្ចុប្បន្នយើងនេះក៏មាននូវប្រទេសជាច្រើនដែលកំពុងតែទទួលរងនូវការខ្វះខាតដោយសារតែបញ្ហាជាច្រើន ជាពិសេសនេាះគឺសង្រ្គាម ។ នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំលោកអ្នកមកស្គាល់ប្រទេសមួយដ៏ចម្លែក។

វីដេអូមួយនេះមានចំណងជើងថា “the country that have a lot of diamond buy still poor” ដែលគេបានបង្ហាញពីប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយធនធានពេជ្យមានតម្លៃជាច្រើនតែបែរជាក្រជាងគេនៅលើលោកទៅវិញ ពិតជារឿងមួយដ៏គួរអោយសោកស្តាយ។

ផ្តល់សិទ្ធដោយ AMAPAPA.ME​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *