សូមស៊ែរគាំទ្រម្នាក់មួយមក !!!ទុយោបឺតទឹក គ្មានប្រើគីមី ធ្វើអំពីវត្ថុធាតុដើមស្មៅ

បងប្អូនមានបានដឹងទេថា ថង់ប្លាស្ទិច ទុយោបឺតជ័រដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃជាកាកសំនល់ដែលធ្វើអោយខូចបរិស្ថានដែលបងប្អូនរស់នៅសត្វថ្ងៃប្រសិនជាមិនមានការគ្រប់គ្រងកាកសំនល់នោះអោយបានត្រឹមត្រូវ។

ដើម្បីគេចអោយផុតបញ្ហាទំាងនេះមានយុវជនម្នាក់បានខិតខំកែរច្នៃទុយោបឺតទឹកដែលធ្វើពីស្មៅដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាន។ នេះបើយោងតាមហ្វេសប៊ុកKhmer Architecturalបានសរសេរសារបង្ហោះថា៖

ទុយោបឺតទឹក គ្មានប្រើគីមី ធ្វើអំពីវត្ថុធាតុដើមស្មៅ ប្រើប្រាស់ងាយស្រួល មិនបំផ្លាញបរិស្ថាន ដូចទុយោបឺតទឹកសម័យឥឡូវទេ នេះជាគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីមួយ ដែលយើងទាញផលប្រយោជន៍ពីធម្មជាតិ សូមបងប្អូនជួយទិញ ជួយគាំទ្រផងចុះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *