សូមសរសើរស្នាដៃអ្នកគ្រូ!!! សរសេរអក្សរបានស្អាតបំផុត ហើយត្រៀមនឹងដាក់បញ្ញូលនៅក្នុងខ្មែរយូនីកូដ…

បើយោងតាមហ្វេសប៊ុកផេកបានបង្ហោះថា៖កូនខ្មែរដែលសរសេរអក្សរបានល្អស្អាតបំផុត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយត្រៀមនឹងដាក់បញ្ញូលនៅក្នុងខ្មែរយូនីកូដក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ហើយបច្ចុប្បន្ននាងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ រៀននៅសកលវិទ្យាល័យខេមរៈបាត់ដំបង។ផ្នែកអក្សរសាស្រ្តខ្មែរក្រោយមកមានមហាជនជាច្រើនបានបព្ចេាញមតិដូចខាងក្រោមថា៖

ចង់ឃើញអក្សរដែលគាត់សរសេរលើក្រដាសសៀវភៅណាស់អាចសុំមើលបានទេ(Hêäń Sîńglë)។សូមគាំទ្រចំពោះការខិតខំព្យាយាមសរសេរអក្សរខ្មែរបានស្អាត(កម្រមាន)។(Saruth Reach ) សូម សសើរប្អូនស្រីរូបសំភ់ា ស់ក៏ស្អាត អក្សរ ក៏ ស្អាត ជូន ពរប្អូន អោយ បាន ជោគជ័យ(Mao Oan) សុំសរសើរក្មួយស្រីណាស់!

រូបសម្បត្តិក៏ស្អាត អក្សរក៏ស្អាតយើងត្រូវថែរក្សាអក្សររបស់ខ្មែរយើងអោយបានស្អាតដូច្នេះ គឺល្អៗមែនទែន ក្មួយមានបានបង្រៀន ប្អូនៗឬក្មួយៗខ្លះទេ?(Prak Kornthy)។យក់ សីហា រូបក៍ស្អាត អក្សរក៍ស្អាត ហើយជាអ្នកគ្រូនៅវ័យក្មេងទៀត មនុស្សល្អចឹងមិនងាយរកបានទេ សូមសរសើប្អូនស្រី៕

ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក

Leave a Reply

Your email address will not be published.