មានបងប្អូនណាស្គាល់ទេ ថាជាសត្វអ្វី? សត្វនេះមាន ពងពណ៍បៃតង

យើងដឹងហើយថានៅលើកពិភពលោកយើងនេះមានសត្វបក្សាបក្សីជាច្រើនប្រភេទដែលកំពុងតែរស់នៅជុំវីញពិភពលោកនាពេលសព្វថ្ងៃនេះ។មានសត្វមួយចំនួនយើងសឹងតែមិនដែលបានឃើញពីមុនសោះព្រោះជាសត្វដែលកម្រនិងជិតផុតពូជ។

ស្របពេលនេះមានការបង្ហោះរូបភាពដែលទាក់ទងនឹងរូបសត្វមួយនិងពងរបស់វាមានពណ៍បៃតង តាមរយះហ្វេសប៊ុកបានធ្វើអោយមហាជនមានងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លំាងព្រោះវាសត្វដែលកម្រនឹងបានឃើញ។

ក្នុងនោះដែលមានមហាជនជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិថា៖Cassowary វាអាចសំលាប់មនុស្សបានយ៉ាងងាយ កាចនិងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់។សត្វនេះជាសត្វក្ងោកម្យ៉ាងដែលមានដើមកំណើតពីចិន…!!!ចុះប្រិយមិត្តវីញគិតយ៉ាងម៉េចដែរ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *