ថាគាត់ឆ្កួតគ្រប់គ្នា!! ពេលឃើញគាត់ដើរទិញសំបកកង់ឡានក្នុងក្នុងតម្លៃខ្ពស់ ចុងក្រោយ…

បរទេស៖ បុរសជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់បានដើរទិញសំបកកង់ឡាងក្នុងតម្លៃថ្លៃ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ គាត់ចេះតែដើរប្រមូលទិញសំបកកង់ឡានជាច្រើន ទៅទុកគរពេញផ្ទះរបស់គាត់។ដោយសារតែការដើរប្រមូល​ទិញបានធ្វើអោយអ្នកជិតខាងរបស់គាត់មានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំង។


បន្ទាប់ពីការប្រមូលទិញរួច គាត់បានជួលកូនជាងពីរបីនាក់ មកធ្វើការអោយគាត់។ ចុងក្រោយគាត់បានកែច្នៃសំបកកង់ឡានទំាងអស់នោះទៅជាស្បែកជើងសំរាប់លក់អោយអ្នកស្រុក ហើយលក់បានគូរ ១ដុលារ។ ចុងក្រោយអ្នកភូមិបានស្ញើចសរសើរគាត់ថា ជាមនុស្សម្នាក់មានគំនិតក្នុងការច្នៃប្រឌិត ដែលបានកែច្នៃវត្តុ ឥតប្រយោជន៏ទៅជាមានប្រយោជន៏។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *