បុរសមហាសំណាង! បានប្រពន្ធដែលជាបងប្អូនស្រីភ្លោះដល់ទៅ២នាក់

ជាធម្មតា កូនប្រុសការម្តងបានកូនក្រមុំតែមួយ ចម្លែកអីតែបុរសមហាសំណាងម្នាក់នេះ ការម្ដងបានប្រពន្ធដែលជាបងប្អូនស្រីភ្លោះដល់ទៅ០២នាក់ យប់ផ្សំដំណេកអាចច្រណែនគ្នា។

ជាគូព្រេងចារទុកឬយ៉ាងណានោះទេ ទើបធ្វើអោយបុរសម្នាក់មានសំណាង ទទួលបានកូនក្រមុំដល់ទៅ០២នាក់ក្នុងថ្ងៃតែមួយ ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ (ត្រីកោណ) នេះបានប្រារព្ធឡើងនៅប្រទេសភូមា។ កូនក្រមុំទាំងពីរមិនមែនជាកូនភ្លោះតែពួកគាត់សុខចិត្តយកប្ដីមួយពីរនាក់ ពិតជាកម្រណាស់៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *