ស្មៅទឹកដោះខ្លា មានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនមុខចំពោះសុខភាពដែលបងប្អូនគួតែដឹង !!

ស្មៅទឹកដោះខ្លាធំជាឱសថព្យាបាលជំងឺបានយ៉ាងពិសេស!ជួយកែពិស រដូវមិនទៀង រាកមួលបង្កើនការចងចាំ ជួយព្យាបាលដំបៅមាត់ កែអាការៈឈឺធ្មេញ ជួយស៊ែរចែកគ្នាដឹងផង៖

-ផ្នែកប្រើប្រាស់៖ រុក្ខជាតិទាំងមូល។

-កបនឹងជម្ងឺ៖ រដូវមិនទៀង រាកមួល។

-កម្រិតប្រើ៖ ស្ងួត៖ 3g-6g ស្ងោរទឹក១លីត្រផឹកសំរាប់១ថ្ងៃ។

++ឯកសារយោង៖ រុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា ភាគ២ ស្មៅទឹកដោះខ្លាធំ ក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដូចជា

-ជួយបម្រុងកម្លាំង ជួយរក្សាធាតុ ជួយបន្ថយគ្រុនក្ដៅ កែពិស កែជំងឺគ្រុនចាញ់ កែហឺត ក្អក ។

-ជ័រ ជួយព្យាបាលដំបៅមាត់ ពងបែក ជួយកែអាការៈឈឺធ្មេញ។

-ជួយបង្កើនការចងចាំដល់មនុស្សវ័យចំណាស់ និងមានប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតចំពោះសុខភាព។

ប្រភព៖ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *