អបអរសាទរ!! លោក មាស ចន្ថា ឈ្នះពានរង្វាន់ពិភពលោក The world’s best tour guide 2019

ក្រសួងទេសចរណ៍ និងមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តសៀមរាប បានធ្វើការកោតសរសើរដល់ លោក មាស ចន្ថា ដែលបានទទួលការគាំទ្រ និងឈ្នះពានរង្វាន់ពិភពលោក ជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ដែលមានបេក្ខភាពចូលរួមចំនួន ៤០០០ មគ្គុទេ្ទសទេសចរ ដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែង។

Leave a Reply

Your email address will not be published.