ប្រយ័ត្នប្រយែង បងប្អូនទាំងអស់គ្នា! ទិញត្រីចំហុយពីផ្សារ បែរជារកឃើញបែបនេះ ចង់គាំង

សារពីហ្វេសបុក៖ រាល់ថ្ងៃ មនុស្សយើងម្នាក់ៗ តែងតែត្រូវការអាហារ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ជាទូទៅ បងប្អូនភាគច្រើន ទិញមកចំអិនខ្លួនឯង និងខ្លះទៀត ទិញម្ហូបស្រាប់ ព្រោះមិនមានពេលសំរាប់ចំអិន។ដូចនេះ មិនថា ទិញមកចំអិនខ្លួនឯង ឬទិញម្ហូបស្រាប់ទេ គប្បីពិនិត្យ អោយបានច្បាស់ កុំអោយដូចបងប្រុសម្នាក់ ដែលបានទិញត្រីចំហុយ

មកញ៉ាំបែជា មានសុទ្ធតែតេញ៉ា នៅខាងត្រីយ៉ាងច្រើន គួរអោយខ្លាចណាស់៕ដូចនេះ សូមបងប្អូន ប្រុងប្រយ័ត្ន ទាំងអស់គ្នា៕ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមមើលរូបភាពខាងក្រោមរួចធ្វើការពិនិត្យអោយម៉ត់ចត់មុនសម្រេចចិត្តទិញត្រីទំាងអស់នោះពីផ្សារប្រយត្ន័ប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *