ពិតជាកម្រមានមែន!! បុរសសង្ហាម្នាក់ តស៊ូជម្នះរឿងគ្រប់យ៉ាងជាមួយគ្រួសារ រហូតទាល់តែព្រម ទទួលសង្សារអាហ្រ្វិករបស់គេធ្វើជាកូនប្រសារ..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បរទេស៖ បុរសម្នាក់ ខំតស៊ូជម្នះរឿងគ្រប់យ៉ាង រហូតដល់ចុងក្រោយឪពុករបស់គេ ព្រមទទួលស្គាល់សង្សារគេដែលជានារីជនជាតិអាហ្រ្វិកធ្វើជាកូនប្រសា កំពុងតែធ្វើឱ្យមហាជនជាច្រើនមានចិត្តរំភើបជាខ្លាំង។ពាក្យចាស់លោកពោលថា ស្នេហ៍ពិតមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ សាសនានោះទេ។ ពាក្យនេះពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងសព្វថ្ងៃនេះ ពិភពលោកពិតជាធំធេងសម្រាប់យើង ពោលគឺ មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ក៏អាចនឹងមានស្នេហាជាមួយគ្នា គឺជារឿងដែលចៀសមិនផុតនោះទេ។យោងតាមប្រភពបានឱ្យដឹងថា បុរសម្នាក់នេះមានឈ្មោះ Clarence Tan ជាជនជាតិហុងកុងកាត់សិង្ហបុរី ដែលរស់នៅក្នុងសហ រដ្ឋអាមេរិក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ថ្មីៗនេះលោកបានរៀបការជាមួយមិត្តស្រីខ្លួនគឺអ្នកនាង Edna ដែលជានារីស្បែកខ្មៅមកពីប្រទេសហ្គាណា នៅអា ហ្វ្រិកខាងលិច។លោក Tan បានរៀបរាប់ពីរឿងស្នេហារបស់លោកថា៖«ដូចជាអ្នកអាចស្រមៃបានថា ការស្រលា ញ់គ្នាជាមួយនារីអាហ្វ្រិកគឺមិនទទួលស្វាគមន៍នៅក្នុងវប្បធម៌ចិននោះទេ។ ហើយច្បាស់ណាស់ នៅពេលខ្ញុំទាក់ទងគ្នាជាមួយនឹង Edna ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំជាពិសេស ឪពុកខ្ញុំគឺមិនពេញចិត្តនោះទេ។»លោក Tan បានបន្ថែមទៀតថា៖«ឪពុកខ្ញុំគឺជាឪពុកដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ ហើយខ្ញុំគោរពគាត់ជាខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់ជាមនុស្សដែលខិតខំធ្វើការងារ និងលះបង់ច្រើនដើម្បីពួកយើង ហើយគាត់តែងតែគិតគូទៅដល់ក្រុមគ្រួសារមុនគេបង្អស់។ខ្ញុំគោរពគាត់ និងស្រលាញ់គាត់ជាខ្លាំង ប៉ុន្តែរឿងដែលខ្ញុំខកចិត្តនោះគឺថា នៅពេលខ្ញុំប្រាប់គាត់ពីទំនាក់ ទំនងស្នេហាខ្ញុំ និង Edna ទៅគាត់ គាត់បែរជាមិនពេញចិត្តនឹង Edna នោះទេ។»មូលហេតុដែលឪពុកខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ Edna គឺថា គាត់បារម្ភថាវប្បធម៌ខុសគ្នា គឺមិនល្អសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងមានផលលំបាកច្រើន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ លោក Tan បានបន្តនិយាយទៀត ថា ៖ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្តើមនាំ Edna ទៅលេងផ្ទះឪពុកម្តាយខ្ញុំជាហូរហែ ហើយវាពិតជាពិបាកសម្រាប់ Edna និងឪពុកខ្ញុំ ព្រោះឪពុកខ្ញុំមិនចូលចិត្ត Edna នោះទេ បើទោះបីជាសំបកក្រៅគាត់ធ្វើជាស្វាគមន៍នាងក្តី ហើយ Edna ក៏មានអារម្មណ៍ថា នាងពុំទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីឪពុកខ្ញុំផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះតែមូលហេតុបែបនេះ លោក Tan និង Edna តែងតែឈ្លោះគ្នាជាញឹកញាប់ ហើយ លោក Tan តែងតែហៅ Edna ទៅលេងផ្ទះឪពុកម្តាយគេជាញឹកញាប់ ដោយគេបានកុហក Edna ថា ឪពុកម្តាយគេបានអញ្ជើញនាងទៅលេងផ្ទះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ដល់យូរៗទៅ ឪពុកម្តាយលោក Tan ក៏ចាប់ផ្តើមចូលចិត្ត Edna បន្តិចម្តងៗថា នាងជាមនុ ស្សចិត្តល្អ ឆ្លាត ឧស្សាហ៍ និងមានសុជីវធម៌ក្នុងខ្លួន។«នៅទីបំផុត ពួកគាត់ដឹងថា Edna ជាមនុស្សម្នាក់ចិត្តល្អ ពោលគឺ នាងតែង តែជួយការងារក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំ (ឥឡូវនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់យើង) ហើយនាងតែងតែគាំទ្រខ្ញុំជានិច្ចទាំងផ្នែកស្មារតី និងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យូរៗទៅ ឪពុកម្តាយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្តើមពេញចិត្ត Edna និងស្វាគមន៍នាងយ៉ាងកក់ក្តៅ។»(សម្តីលោក Tan)លោក Tan បាននិ យាយទៀតថា ៖«បន្ទាប់ពីការទាក់ទងគ្នាអស់រយៈពេល ៣ឆ្នាំ នៅទីបំផុតពួកយើងក៏បានរៀបការជាមួយគ្នាពេញច្បាប់ ដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញពីក្រុមគ្រួសារខ្ញុំជាពិសេសឪពុករបស់ខ្ញុំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឪពុកខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំង ហើយគាត់ថែមទាំងលេង sa op hone ខណៈពេលខ្ញុំនិងម៉ាក់ខ្ញុំកំពុងតែរាំនៅថ្ងៃមង្គលការទៀតផង។»ដូច្នេះ សម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែជួបឧបសគ្គស្នេហ៍ សូមកុំបោះ បង់មនុស្សដែលយើងស្រលាញ់ចោលនៅពាក់កណ្តាលទី ហើយត្រូវតស៊ូជម្នះរាល់ឧបសគ្គទាំងឡើយ ដើម្បីមនុស្សដែលយើងស្រលាញ់ដ៏ពិតប្រាកដ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Tan បាននិយាយបន្ថែមទៀតថា វាពិតជាលំបាកពិតមែន ប៉ុន្តែវាពិតជាសាកសមទៅនឹងតម្លៃនៃការតស៊ូជម្នះដើម្បីស្រលាញ់ Edna។យ៉ាងណាមិញ រឿងរ៉ាវស្នេហារបស់លោក Tan និងអ្នកនាង Edna បានធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណេតជាច្រើនមានការរំភើប និងក្តុកក្តួលជាខ្លាំង។ប្រភព៖khmertopnews

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *