ដើមឈើអាយុកាល ៦ពាន់ឆ្នាំ អ្នកស្ទើរតែមិនគួរជឿអ្វីដែលនៅខាងក្នុងនោះ!

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកកន្លែងត្រជាក់ ដើមឈើ Baobab មានបារ Sunland Big Baobab មួយនៅខាងក្នុងដើមឈើ ស្ថិតនៅខេត្ត Limpopo ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ជាកន្លែងដែលអ្នកអាចផឹកភេសជ្ជៈក្នុងដើមឈើអាយុកាល ៦ ពាន់ឆ្នាំនេះ។

ដើមឈើនេះ មានប្រហោងខាងក្នុងនៅពេលវាមានអាយុខ្ទង់ ១ ពាន់ឆ្នាំ។ ហើយខាងក្នុងរបស់វាគឺជារូង ហើយរូងរបស់វាត្រូវបង្កើតឡើងដោយធម្មជាតិខ្លួនវា។ វាមិនត្រឹមតែស្អាតតែខាងក្នុងនោះទេ សូម្បីតែដើមរបស់វាក៏អស្ចារ្យស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿដែរ។

ដើមឈើនេះ មានប្រហោងខាងក្នុងនៅពេលវាមានអាយុខ្ទង់ ១ ពាន់ឆ្នាំ។ ហើយខាងក្នុងរបស់វាគឺជារូង ហើយរូងរបស់វាត្រូវបង្កើតឡើងដោយធម្មជាតិខ្លួនវា។ វាមិនត្រឹមតែស្អាតតែខាងក្នុងនោះទេ សូម្បីតែដើមរបស់វាក៏អស្ចារ្យស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿដែរ។ដោយឡែក បារ Big Baobab គឺជាកន្លែងដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយសម្រាប់ពិធីរៀបការ និងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ផងដែរ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *