មិនធម្មតាមែន!! ស្ពានឆ្លងមួយនេះពិតជាទំនើបខ្លាំង រហូតដល់…(មានវីដេអូ)

យើងដឹងហើយថាយានយន្តទាំងឡាយអាចចរាចរបាន គឺដោយសារមានផ្លូវ ស្ពានសំរាប់ឆ្លងកាត់ដែលពិតជាដើរតួយ៉ាងសំខាន់។ ស្ពានគឺត្រូវបានភ្ជាប់ពីផ្លូវមួយទៅផ្លូវមួយទៀតដែលអនុញ្ញាតអ្នកដំណើរអាចធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទិសទី ហើយវាអាចអោយទឹកហូរកាត់នៅខាងក្រោមបានទៀតផង ដែលនេះជាកត្តាធ្វើអោយសេដ្ឋកិច្ចរីកចំរើនបានមួយផ្នែកផងដែរ។

នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះ យើងសង្កេតឃើញមានការបង្ហាញអំពីស្ពានដ៏ទំនើបមួយដែលវាមានសមត្ថភាពអាចលើកឡើងលើបាន ដើម្បីអោយកប៉ាល់ធំៗអាចឆ្លងកាត់តាមស្ពាននោះបាន។ នៅពេលដែលមានកប៉ាល់ធំៗមកដល់ស្ពាននោះនឹងលើកលឡើង ហើយនឹងដាក់របាំងការពារមិនអោយរថយន្តឆ្លងកាត់បាន រហូតដល់កាប៉ាល់នោះឆ្លលកាត់ផុត ទើបស្ពាននោះអោយយានយន្តដំណើរការឡើងវិញ។ប្រភព៖amapapa.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *