ជឿអត់​ថា ​ហាត់ប្រាណ ជួយការពារ​ប្រុសៗ ​ពីជំងឺ​បាក់ទឹកចិត្ត?

បាក់ទឹកចិត្ត ជាបញ្ហា​សឹង​តែ​គ្រប់​គ្នា​ជួបប្រទះ​​ ហើយ​​ភាគច្រើន កើត​លើ​យុវជន ធ្វើឲ្យចុះខ្សោយ​ទាំង​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត និង​ផ្លូវកាយ ហើយ​ឈាន​ទៅ​ធ្វើ​អត្តឃាត​ក៏មាន។ ជាដំណឹង និង​ដំណោះស្រាយ​ល្អ​មួយ សម្រាប់​ប្រុសៗ​គ្នាយើង គឺ​ ចិន​អះអាង​ថា​ហាត់ប្រាណ ជួយ​ការពារ​ជំងឺ​បាក់ទឹកចិត្ត។

អ្នកស្រាវជ្រាវ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ Michigan របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក ធ្វើការ​សិក្សា​លក្ខណៈ​ហាត់ប្រាណ និង​ដេក របស់​និស្សិត ជាង ១.១០០​នាក់ នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ប៉េកាំង។ និស្សិត​ចូលរួម​ក្នុង​ការសិក្សា​នេះ ឆ្លើយ​សំនួរ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បញ្ហា ៣​សំខាន់​របស់​ពួកគេ គឺ​រោគសញ្ញា​ជំងឺ​បាក់ទឹក ទម្លាប់​សកម្មភាព​រាងកាយ (ហាត់ប្រាណ) និង​ដំណេក។

លទ្ធផល បញ្ជាក់​ថា ហាត់ប្រាណ ប៉ះពាល់​លើ​ជំងឺ​បាក់ទឹកចិត្ត​ខុសគ្នា រវាង​ប្រុសៗ និង​ស្រីៗ។ ខុសគ្នា ត្រង់ថា ហាត់ប្រាណ ជួយ​ប្រុសៗ​ការពារ​នឹង​ជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត ប៉ុន្ដែ​ស្រីៗ អត់​នោះទេ។ លទ្ធផល​នេះ ផ្ទុយ​នឹង​ការសិក្សា​ពីមុនៗ ថា ទម្លាប់​ហាត់ប្រាណ​ទៀងទាត់ ជួយ​កាត់បន្ថយ​ជំងឺ​បាក់ទឹកចិត្ត។ ជាមួយ​គ្នា​នេះ អ្នកស្រាវជ្រាវ រកឃើញ​ថា បញ្ហា​ដំណេក ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​ជំងឺ​បាក់ទឹកចិត្ត ទាំង​ប្រុសៗ និង​ស្រីៗ។ប្រភពពី hellokrupet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *