លើកទឹកចិត្តពួកគាត់ផង!!! ពួកគាត់ប៉ុន្មាននាក់នេះហើយដែលជួយលើកស្ទួយមុខមាត់ប្រទេសផ្ទួនៗ

មនុស្សជាកោសិការរបស់សង្គម កាលដែលមនុស្សក្នុងសង្គមពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនោះមានមុខមាត់ជាក់ជាមិនខាងឡើង។ ដោយឡែកបើក្រឡេកមកមើលកូនខ្មែរប៉ុន្មាននាក់នេះវិញ ពួកគាត់មានភាពល្បីល្បាញ់ខ្លាំងក្នុងឆាកអន្តរជាតិ ​ដែលរួមមានវិស័យកីឡា និងអប់រំជាដើម។

ក្នុងនោះមានដូចជា កីឡាករ​គុន​ចម្រុះ​កម្ពុជា ចាន់ រតនា ជាឧទាហរណ៌ស្រាប់ គាត់បានលើកស្ទួយមុខមាត់ប្រទេស ដោយបានប្រកួនឈ្នះផ្ទួនក្នុងក្នុងកម្មវិធីប្រកួនដ៏ធំមួយនៅឯប្រទេសថៃ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *