ហួសចិត្ត! ក្មេង​​ប្រុស​អាយុ​ ៩​ឆ្នាំរៀប​ការ​ជាមួយ​ស្ត្រី​វ័យ​ ៦២​ឆ្នាំ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រីមេម៉ាយម្នាក់ អាយុ៦៣ឆ្នាំទៅហើយ បានរៀបការជាមួយក្មេងប្រុសម្នាក់ អាយុទើប តែ៩ឆ្នាំ ចំណែកបុរសជាអតីតប្តីរបស់ស្ត្រីរូប នោះ ក៏បានមកចូលរួមពិធីរៀបការរបស់អតីត ប្រពន្ធផងដែរ បង្កឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញ ពិភពលោក កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះ នៅ ខេត្តអឹមភូម៉ាឡាងហ្គា (Mpumalanga) ប្រទេស អាហ្វ្រិកខាងត្បូង (South Africa)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមប្រភពបណ្តាញព័ត៌មានបរទេស បាន រាយការណ៍ថា ស្ត្រីមេម៉ាយវ័យចាស់ ដែលរៀបការជាមួយក្មេងប្រុសជាអនីតិជននោះ មាន ឈ្មោះហេឡែន (Helen) អាយុ៦៣ឆ្នាំ រស់នៅ ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង។ ចំណែកក្មេងប្រុស ជាកូនកំលោះ ទើបតែមានអាយុ៩ឆ្នាំ ជាជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ដូចគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពដដែលបានឱ្យដឹងបន្តថា ពិធីរៀបការ ដ៏ចម្លែកមិនធ្លាប់មាននោះ បានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកស្រុកភូមិទាំងក្រុង ស្រុក និងស្ទើរ ពេញពិភពលោក ដោយសារតែកូនក្រមុំមាន វ័យ៦៣ឆ្នាំ មានមាឌធំធាត់ទម្ងន់៨០គីឡូក្រាម ជាមេម៉ាយកូន៥។ ចំណែកកូនកំលោះជាអនីតិជន អាយុ៩ឆ្នាំ ហើយអតីតប្តីរបស់ស្ត្រីជាកូន ក្រមុំ អាយុ៦៥ឆ្នាំ និងកូនទាំង៥ ដែលមាន អាយុចាប់ពី២៨ ដល់៣៨ឆ្នាំ ក៏បានមកចូលរួម ពិធីរៀបការនេះដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពដដែលបានបន្ថែមថា ទោះជាយ៉ាងណា ពិធីរៀបការនេះ កើតឡើងដោយការស្ម័គ្រ ចិត្តទាំងសងខាង ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំពីភាគី ណាមួយនោះទេ ហើយភាគីកូនកំលោះអាយុ៩ ឆ្នាំនោះ បានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅ ពេលរៀបការនោះថា គេស្រឡាញ់ហេឡែន (កូនក្រមុំមេម៉ាយកូន៥ អាយុ៦៣ឆ្នាំ) ទើប សម្រេចរៀបការតាមប្រពៃណី ទោះបីមើល ទៅហាក់មិនសម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែរូបគេមិនចាប់អារម្មណ៍ ចំពោះការរិះគន់និន្ទាណាឡើយ សំខាន់គឺរូបគេ ស្រឡាញ់ពិតប្រាកដ និងចង់រួមរស់ជាមួយគ្នា មិន ថាគេមើលមកដូចចៅទួតនិងយាយក៏ដោយ។ប្រភពដដែលបានឱ្យដឹងទៀតថា ក្មេងប្រុសរូបនេះ បានបញ្ជាក់ថា ទោះបីគេរៀបការ រួច ក៏គេមិនបោះបង់ចោលការសិក្សានោះទេ គឺ គេនឹងបន្តការសិក្សាឱ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ ដើម្បីមាន ចំណេះដឹងនិងមុខរបរ អាចធ្វើការរកស៊ីចិញ្ចឹម ប្រពន្ធចាស់របស់គេនៅថ្ងៃអនាគត៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *