លោកពូ ទេព រិនដារ៉ូ បង្ហោះរូបភាពអនុស្សាវរីយ៌កាលនៅជាយុវវ័យ ឃើញហើយមិនសរសើរមិនបាន

លោក ទេព រិន្ទដារ៉ូ តារាសម្តែងជើងចាស់ មួយរូបដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញតាំងពីដើមរហូតមក។ កាលពីថ្ងៃទី២៧ខែវិច្ឆិកា ជាថ្ងៃដែលអាកាសធាតុប្រែប្រួលចុះត្រជាក់ខ្លាំង ក៍ឃើញគណនីរបស់លោក បង្ហោះសារ នឹកដល់កាល លោកនៅសិស្សាក្រៅប្រទេសជាមួយមិត្តគាត់ ដោយគាត់បានរៀបរាប់ថា៖ “ធ្លាក់ខ្យល់បែបនេះនឹកឃើញកាលពីនៅក្មេង រៀននៅសហភាពសូវៀតពេលរដូវធ្លាក់ទឹកកក”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយលោកក៍បានបន្ថែមទៀតថា “គេនាំទៅលេងលើភ្នំមួយដែលមានរូបចម្លាក់ធំបំផុតនាទីក្រុង​វ៉ូហ្គូ​ហ្គ្រាដតាមបណ្តោយទីក្រុងវ៉ូលហ្គា ពិតជាត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ជាមួយមិត្តភក្តិនាំគ្នារត់ឡើងទៅលើដើម្បីបានឆាប់ទៅ​ដ​ល់មុនគេ ព្រោះប្រញាប់ថតរូប”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា កាលនោះស្ថិតក្នុងអំឡុងទសវត្សទី៨០ ដែលជាជំនាន់លេខម៉ូតខោប៉ាត់ជើងធំ ដែលធ្វើអោយលោកទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីមិត្ត និងប្រិយមិត្តគាំទ្ររបស់លោកជាខ្លាំង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.