អ្នកខ្លះមិនទាន់បានដឹង! ការពិតនៃប្រវត្តិព្រះគោ ព្រះកែវ គួរតែអានអត្តបទនេះ

តាំងពីបូរាណមកតែងតែមានការនិយាយតៗគ្នាថាគេវះពោះព្រះគោនឹងចាប់ព្រះគោព្រះកែវទៅក្រុងស្យាម «សៀម» ហេីយពាក្យចចាមអារាមនោះបានធ្វេីអោយអ្នកជំនាន់ក្រោយកាន់តែវ៉ល់ខួរមិនដឹងមួយណាពិតមួយណាមិនពិត។

តែការពិតនោះ ព្រះគោ គឺជាប្រាសាទ រូបសំណាក់ធំមួយដែលប្រហោងខាងក្នុង ហេីយខាងក្នុងនោះមានតម្កល់ក្បួនច្បាប់ផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនា រួមមានគម្ពីព្រះត្រៃបិដក «អភិធម្មបិដក សុតន្តបិដក វិន័យបិដក» នឹងគម្ពីបូរាណទាក់ទងវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងនគរ ឯព្រះកែវជារូបចំលាក់តូចជាងព្រះគោ នឹងប្រហោងក្នុងដូចគ្នាគ្រាន់តែរៀងតូចជាង ព្រោះក្នុងរូបសំណាកនោះតំកល់តែ

គម្ពីសាស្ត្រតិចតួច ពោលគឺតម្កល់តែពម្ពីទាក់ទិននឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាតែប៉ុណ្ណោះរួមមាន គម្ពីតៃវេទ នឹងគម្ពីមន្តអាគមផ្សេងៗ ព្រោះគម្ពីទាក់ទិននឹងសីលសាស្ត្រវាពុំមានច្រេីន។ ដូច្នេះឈប់ច្រលំទៀតថា ព្រះគោ ជាសត្វដែលគេយកទៅវះពោះ ហេីយព្រះកែវជាមនុស្សអីនោះ ការពិតមិនមែនបែបហ្នឹងឡេីយ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.