កូនខ្មែរម្នាក់នេះត្រូវបានសារព័ត៌មាន ABC អូស្ត្រាលីចេញផ្សាយនិងកោតសរសើរខំតស៊ូរៀនរហូតទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សានៅ

ជីវីតរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលខំរើសបំរាស់ខ្លួនអោយផុតពីភាពអវិជ្ចាដែលពីមុនជាក្មេងដើររើសសំរាមនៅឯស្ទឹងមានជ័យឥឡូវនេះត្រូវបានសារព័ត៌មាន ABC អូស្ត្រាលីចេញផ្សាយពីជីវីតរបស់គាត់និងបានកោតសរសើរពីធន្ទះយ៉ាងមុះម៉ាត់ក្នុងសិក្សារហូតទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យម៊ែលប៊ន។

នេះជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់និងប្រទេសជាតិ។ហើយក៏សូមអរគុណដល់លោក ស្កត់ នីសិន គឺជាស្ថាបនិកអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជា (Cambodian Children’s Fund) ក៏បានជួយសង្គ្រោះនាងដោយទំនុកបំរុងឲ្យរៀនសូត្រ រហូតដល់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេស។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *