អាចទេ!! ជីវិភាពធម្មតាៗមិនខ្វះអ្វី មានផ្ទះតូចល្មម នៅក្បែរជើងភ្នំ មានចំការដំណាំ និងគ្រួសារតូចល្មម…

គ្រួសារតូចមួយ មានជីវិភាពធម្មតាៗមិនខ្វះអ្វី មានផ្ទះតូចល្មម នៅក្បែរជើងភ្នំ មានចំការដំណាំ មានសួនច្បារនៅក្បែរផ្ទះ ចិញ្ចឹមស្វត ពេលល្ងាចអង្គុយមើលថ្ងៃលិចជាមួយគ្រួសារ ព្រឹកឡើងក្រោកមើលថ្ងៃរះនាពេលព្រលឹម ញាំអាហារពេលព្រឹកជុំគ្នាហើយយើងទៅបេះបន្លែផ្លែឈើជាមួយគ្នា ពេញចិត្តជីវិតមួយនេះគ្រាន់តែគិតក៏មានអារម្មណ៍ល្អក៏សប្បាយចិត្តហើយកក់ក្តៅ។នេះជីវភាពធម្មតាមួយប៉ុន្តែវាមានសេចក្តីសុខនិងមានសុភមង្គលខ្លំាងណាស់។

Leave a Reply

Your email address will not be published.