វិធីសាស្ត្រប្រមូលខ្យង ដែលវាបំផ្លាញស្រូវក្នុងស្រែ!!ស៊ែរចែករំលែកដល់បងប្អូន កសិករយើងផង

តាមហ្វេសប៊ុករបស់Ras Barry បានបង្ហោះសារមួយដើម្បីចែករំលែកពីបទពិសោធន៏និងវីធីសាស្រ្តក្នុងការកំចា់ខ្យងចេញពីស្រែព្រោះវាអាចធ្វើស្រូវក្នុងស្រែខូចអស់។ខាងក្រោមនេះជាវីធីដែលគាត់បានចែករំលែកក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុក៖


នេះជាវិធីសាស្រ្តដែលខ្ញុំតែងតែប្រាប់កសិករ ដើម្បីប្រមូលខ្យងបំផ្លាញស្រូវក្នុងស្រែ ដោយសារខ្យងចូលចិត្តសំបកខ្នុរ រឺក្លិនក្រអូបនៃខ្នុរវានឹងមកផ្តុំគ្នាសុីសំបកខ្នុរ ហើយវាផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់កសិករមិនដើររើសពេញស្រែ”។

ក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយ បានធ្វើឲ្យបងប្អូនក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រើនធ្វើការចែករំលែកនូវវិធីដ៏ល្អមួយនេះសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀត ដែលមិនធ្លាប់ដឹងពីមុន។ ដូចនេះប្រសិនបើបងប្អូនទាំងឡាយណាជួបប្រទះដូចរឿងនេះ អាចសាកល្បងវិធីសាស្ត្រនេះបាន៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.