មនុស្សភាគតិចណាស់បានដឹង! ស្ពានកំពង់ក្ដីជាស្ពានបុរាណដែលមានអាយុកាលជិត​មួយពាន់ឆ្នាំ

ស្ពានចំណាស់មួយដែលមានអាយុកាលជាងមួយពាន់ឆ្នាំស្ពានកំពង់ក្តី ត្រូវបានកសាងឡើងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 នៅសម័យអង្គរប្រហែល 1000 ឆ្នាំមកហើយ។ ស្ពាននេះបានឆ្លងកាត់ដំណើរការដ៏វែងឆ្ងាយនៃប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្លួន។ស្ពានកំពង់ក្តីគឺជាទីកន្លែងទេសចរណ៍ដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញដែលភ្ញៀវទេសចរមិនអាចព្រងើយកន្តើយមិនចូលទស្សនាបាននៅពេលធ្វើដំណើរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខេត្តសៀមរាបដែលជាអតីតរាជធានីនៃអាណាចក្រអង្គរបុរាណនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ស្ពានកំពង់ក្តីស្ថិតនៅលើផ្លូវ លេខ 6 ដែលជាផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងសៀមរាបដែលមានចំងាយប្រហែលជា 60 គីឡូម៉ែត្រ។ មានប្រវែង 86 ម៉ែត្រនិងទទឹង 16 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ 10 ម៉ែត្រ ខ្ពស់ជាងកំពស់ទឹកទន្លេជីក្រែង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ពាននេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាស្ពានដែលចំណាស់បំផុតនៅលើពិភពលោកដែលមានបង្គោលចំនួន 21 ដែលទ្រនាប់ដោយសសរ 20 ដែលទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើពីថ្មបាយក្រៀម។រូបចម្លាក់នាគគឺជាពិសិដ្ឋភាពចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាទៅលើការគោរពបូជា ។ ចម្លាក់នាគមានន័យដល់ការ ស្រឡាញ់និងការថែរក្សារការពារដល់ជីវិតនិងប្រទេស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទស្សនាស្ពានពេជ្រដ៏ថ្លៃថ្លានេះភ្ញៀវទេសចរមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារជំនាញសំណង់ជាមួយនឹងការតុបតែងនិងស្ថាបត្យកម្មដ៏អស្ចារ្យដែលវាមិនត្រូវបានខូចខាតអស់រយៈពេលជាង 1000 ឆ្នាំមកហើយ។រឿងភ្ញាក់មួយដែលអ្នកមិនបានចាប់អារម្មណ៍ ចូលយកក្រដាសប្រាក់៥០០០រៀលរបស់អ្នកមកលាមើល អ្នកនឹងឃើញរូបស្ពានកំពង់ក្តីដ៏ស្រស់ស្អាតនៅលើនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *