មួយគូរទៀតហើយ!! ជាតិសាសន៍ផ្សេងគ្នាមិនសំខាន់ អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺចេះស្រលាញ់គ្នា

ថ្មីៗនេះបានកើតមានរឿងមួយនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកដោយសារតែមានគូរស្នហ៍មួយគូរដែល ខុសជាតិសាសន៍គ្នា។គូរស្នហ៍មួយគូរនេះ បានបង្ហោះ​រូប​ភាពស្និតស្នាលជាច្រើនសន្លឹក របស់ពួកគេ។ យូរដែលហើយទម្រាំតែ​ពួកគេដើរដល់​ ជំហាននេះហើយ គឺថាពួកគេពិតជាស្រលាញ់គ្នា​ណាស់ ដោយមិនប្រកាន់ ពណ៌សម្បុរ ឬជាតិសាសន៍​នោះឡើយ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *