ក្មេងស្រីតូចឡើងច្រលឹងបង្ហញម៉ូតអស់ទាស់..(មានវីដេអូ)

ថ្មីៗនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលមានគណនីថៃមួយបានបង្ហោះពីក្មេងតូចម្នាក់ដែលបានស្លៀកពាក់ក្នុងសំលៀកបំពាក់បង្ហាញម៉ូតមួយយ៉ាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៏ជាមួយនឹងពណ៏រ៉ូបខៀវស្រស់ ហើយក្មេងតូចនោះមានអាយុត្រឹមតែអាយុ១០ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ងាកមកមើលទឹកមុខក្នុងពេលដើរបង្ហាញពិតជាសមសួនគួរឲ្យស្រលាញ់ខ្លាំងហ្មង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *