សូមអបអរសាទរ !!​កីឡាករ​​កម្ពុជាដំបូងគេនៅ អាស៊ី​ ដែល​បាន​ប្រកួត​នៅ​ក្នុងការ​ប្រកួត​ដណ្តើម​រ​ង្វាន់ Mr. Olympia

​ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា៖ “Kris Dim គឺជា​កីឡាករ​ដំឡើង​សាច់ដុំ​អាស៊ី​ទីមួយ ដែល​បាន​ប្រកួត​នៅ​ក្នុងការ​ប្រកួត​ដណ្តើម​រ​ង្វាន់ Mr. Olympia ។ Dim និង​គ្រួសារ​របស់​គាត់​បាន​ភៀសខ្លួន​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៧៨ ដោយ​នៅពេល​នោះ គាត់​មាន​អាយុ​ទើបតែ ៥ ឆ្នាំ ហើយ​បាន​ទៅ​រស់នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង Sacramento ក្នុង​រដ្ឋ California​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់​បាន​សម្រេច​ចាប់យក​អាជីព​ជា​កីឡាករ​សាច់​ដុំ នៅពេល​គាត់​ចាប់​ស្រឡាញ់​ការ​លើក​ទ​ម្ងន់ ពេល​គាត់​ជា​អ្នក​បោកចម្បាប់​។ ការវះកាត់​ខុស នៅ​ឆ្នាំ ២០១២ បានធ្វើអោយ Dim ពិការ​ពី​ច​ង្កេះ​ទៅក្រោម ហើយ​អាច​មិនអាច​ដើរ​បាន​ទៀតផង​។ តាំងពី​ពេល​នោះមក គាត់​អាច​ដើរ​បាន​ដោយមាន​ជំនួយ​ពី​របស់​ជួយ​ទ​ប់ តែ​មិន​ត្រឹមតែ​ប៉ុណ្ណឹង​ទេ គាត់​បន្ត​ប្រកួត​ការ​ប្រកួត​សាច់​ដុំ​សំ​រាប់អ្នក​ពិការ​អង្គុយ​នៅលើរ​ទេះ ដូចជា​នៅ Arnold Classic។”​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *