ស្ងាត់ៗ! អ្នកនាងខ្ញុង Liveសម្រក់ទឹកភ្នែកទាំងយប់ ក្រោយបានឃើញ…(មានវិដេអូ)

បើនិយាយដល់តារាកំប្លែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់គឺអ្នកនាង ខ្ញុង ប្រិយមិត្តប្រាកដជាស្គាល់ជាក់ជាមិនខាន។ ដោយឡែកក្រោយពីឃើញសិល្បករ សិល្បការិនី ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននាក់នៅតែ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្តឆ្លងជំងឺកូវី ដ១៩ ជាបន្តបន្ទាប់ ស្រាប់តែអ្នកនាង ខ្ញុង ចេញមុខឡាយវិដេអូទាំងទឹកភ្នែកថា៖ «ខ្ញុំនិយាយត្រង់បងប្អូន ខ្ញុំដេកមើលព័ត៌មាន ខ្ញុំដេកអត់លក់ទេ ហេតុអីប្រទេសកម្ពុជាយើងមានបញ្ហានឹងកើតឡើង ពី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ម្នាក់ទៅម្នាក់កើតឡើង

អានលម្អិត