ពិតជាសំណាង ​និងពូកែរបស់គាត់មែន!​​ បុរសម្នាក់មានប្រពន្ធ2នាក់​ និងកូន9នាក់​បានប្រាប់ពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទាក់ទាញ ​និងទប់ទល់

បន្ទាប់ពីរូបភាពបុរសម្នាក់នៅទីក្រុងបាងកកដែលមានប្រពន្ធដ៏ស្រស់ស្អាតពីរនាក់បានត្រូវគេតាមដានយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមកាលពីសប្តា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហ៍មុនពួកគេទាំងបីនាក់និងកូន 9 នាក់របស់ពួកគេបានផ្តល់ បទសម្ភាសន៍ជាច្រើនដែលចែករំលែកអាថ៌កំបាំងរបស់ពួកគេក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏រីករាយនៅក្នុងប្រទេសថៃ។រឿងទាំងអស់បានចាប់ផ្តើមនៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេលដែលភរិយាទីពីរឈ្មោះវ៉ារីសាផាផូស៊ីសានអាយុ 32 ឆ្នាំបានបង្ហោះរូបថតរបស់ពួកគេទាំងបីនាក់នៅថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ដែលមានចែករំលែងរហូតចំនួន 6000 ដង “នាងកំពុងអួតអំពីប្តីរបស់ពួកគេនៅលើហ្វេសប៊ុក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្វាមីរបស់ខ្ញុំមានប្រពន្ធពីរនាក់! ”។ ប្តីឈ្មោះម៉ុនប៉ុននុតធរម្យអាយុ 42 ឆ្នាំបានប្រាប់ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាគាត់មានភរិយាបីនាក់ ប៉ុន្តែភរិយាទីមួយរបស់គាត់ “ជាទីស្រឡាញ់”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានស្លាប់បន្ទាប់ពីពួកគេមានកូនបីនាក់។ គាត់រស់នៅជាមួយភរិយាទី 2

អានលម្អិត

មុខរបរទាំង ១០ ងាយស្រួលធ្វើ អស់ទុនត្រឹម ១០០ ទៅ ២០០ ដុល្លារ អាចរកចំណូលរាប់ពាន់ដុល្លារ!!!

បច្ចុប្បន្ននេះទំនោរទៅការរកស៊ីកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសង្គម មនុស្សម្នាក់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតមុខរបរប្លែកៗ និង ធ្វើជាថៅកែខ្លួនឯង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញក៏មានមនុស្សមួយចំនួននៅទាន់ហ៊ានចាប់ផ្ដើមលើការរកស៊ីនៅឡើយ ហើយមានខ្លះក៏មិនដឹងថាគួររកស៊ីអ្វី ដាក់ទុនធ្វើអ្វីនោះទេ ។ ខាងក្រោមនេះជាការចែករំលែកគន្លឹះខ្លីៗពីលោក ជា តុងហួរ សហគ្រិនដ៏ជោគជ័យម្នាក់នៅកម្ពុជា ទៅលើមុខរបរទាំង ១០ ចំណាយទុនតិច ងាយស្រួលធ្វើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និង រកបានចំណូលច្រើន រួមមាន៖

អានលម្អិត

ទីបំផុតមានចម្លើយហើយ ថាតើមាន់និងពងមាន់មួយណាកើតមុន?

មាន់​និង​ពងមាន់មួយណាកើតមុន?​ បើប្រាប់ថាអត់ធ្លាប់ឈ្លោះគ្នាដោយសាររឿងនេះក៏អត់ជឿដែរ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រោះថាសំណួរមួយនេះមិនត្រឹមតែនៅក្នុងស្រុកយើងនោះទេ ដែលមនុស្សមានចម្លើយមិនដូចគ្នានោះ។​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ៊ីចឹងហើយកុំចំលែកចិត្តព្រោះសូម្បីតែអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តដែលនៅផ្នែកខុសគ្នាក៏មានការយល់ខុសគ្នាដែរ។​ នេះជាចម្លើយចុងក្រោយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយផ្អែកមានអំណាះអំណាងពីខាងវិទ្យាសាស្រ្តផងនោះ។ ចម្លើយនោះគឺ​ មាន់កើតមុន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការសិក្សាទៅលើសំបកពងមាន់​ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនៃសាកលវិទ្យាល័យ​ Sheffield និង​ Warwickនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្ហាញថា OC-១៧​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាសមាសធាតុផ្សំសំខាន់បំផុតដែលបង្កើតបានជាសំបកពងមាន់ ត្រូវបានរកឃើញតែនៅក្នុងកន្សោមពងមាន់តែប៉ុណ្ណោះ។​ បើគិតអោយសាមញ្ញទៅបើមិនមានមាន់ទេ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពងមាន់ក៏មិនអាចកើតមកបាននោះដែរ។ ដោយហេតុមេមាន់អាចផលិតសារជាតិ Calcite

អានលម្អិត

នារីវ័យក្មេងម្នាក់រងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង ដោយសារការស្លៀកពាក់បែបនេះ!

នារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ត្រូវបានឃើញ ឈររង់ចាំ ATM នៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើង Somerset​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានធ្វើឱ្យមានការនិយាយរអេចរអូចដោយសារតែសំលៀកបំពាក់ដ៏សិចស៊ីរបស់នាង។យោងតាម Lianhe Wanbao បានឱ្យដឹងថា រូបថត ៣ សន្លឹករបស់នារីម្នាក់នេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម ទោះបីជាមិនច្បាស់ថា រូបថតនេះថតនៅពេលណាក៏ដោយ។ យោងតាមរូបភាព នារីរូបនេះបានពាក់អាវពណ៌ផ្កាឈូកស្ដើង និងស្បែកជើងសង្រែកមួយគូ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គេមិនដឹងថានាងមានស្លៀកខោខ្លីឬអត់ទេ តែអាចនឹងស្លៀកខោខ្លីខ្លាំងមែនទែន។

អានលម្អិត

ម៉ាស៊ីនកប៉ាល់ខូចមួយគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួសជុលវាបានទេ មេជាងមកដល់យកញញួរតូចគោះមាស៊ីនកប៉ាល់ រួចក៏ទា ១ម៉ឺនដុល្លារ!

ម៉ាស៊ីនកប៉ាល់ខូចមួយគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួសជុលវាបានទេ។ ថ្ងៃមួយគេបាននាំវិស្វករមេកានិកដែលមានបទពិសោធន៍ ៤០​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំមកពិនិត្យ និងជួសជុលវា។ គាត់បានត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតតាំងពីលើដល់ក្រោម។ បន្ទាប់ពីពិនិត្យគ្រប់សព្វហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាងនោះបានទាញយកញញួរតូចមួយចេញពីកាបូបរបស់គាត់ មកគោះមាស៊ីនកប៉ាល់ ហើយម៉ាស៊ីនក៏ចាប់ដំណើការវិញភ្លាម។ ម៉ាស៊ីនត្រូវបានជួសជុល!៧​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្ងៃក្រោយមកម្ចាស់កប៉ាល់ទទួលបានវិក័យប័ត្រពីជាងដោយគិតថ្លៃឈ្លួលចំនួន ១០,០០០ ដុល្លារ។ “ស្អី?!” ម្ចាស់កប៉ាល់បាននិយាយ, “គោះមួយញញួរ យក១ម៉ឺនដុល្លារ?!!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ផ្ញើវិក័យប័ត្រដែលមានរ៉ាយរ៉ាប់តម្លៃគ្រឿងបន្លាស់ និងថ្លៃឈ្លួលមក!”​ជាងឆ្លើយតបថា៖

អានលម្អិត

កូនខ្មែរគ្រប់រូបគប្បីដឹង!!! ការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទ សំបូរព្រៃគុក​ ជាសមត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក

ការសម្រេចបញ្ចូល «ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក» ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី៤១ នៃគណៈកម្មាការបេតិកភណ្ឌ ពិភពលោក ដែលប្រារព្ធឡើងនៅពីថ្ងៃទី០២-១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលមាន១៩៣ ប្រទេសជាសមាជិក និង២១ប្រទេស ជាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ បានសម្រេច អនុម័តបញ្ចូល «ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក» ជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក នាវេលាម៉ោង៩៖៤០នាទី (ម៉ោងនៅកម្ពុជា) យប់ថ្ងៃទី៨

អានលម្អិត

ពិតជាប្លែកមែន! អ្នក​ភូមិ​ចិន​ នាំ​គ្នា​បញ្ចុក​បាយ​ដើម​ឈើ​រាល់​ឆ្នាំ

កសិករ​​មាន​របរ​​ធ្វើ​ស្រែ​ចម្ការ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដាំ​​បន្លែ ឬ​​ឈើ​ហូប​ផ្លែ​នានា តែង​តែ​ចង់​បាន​​ផល​ដំណាំ​របស់​ខ្លួន​កើន​ទិន្នផល​​ពី​មួយ​រដូវ​ទៅ​មួយ​រដូវ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ដោយ​ពួក​គេ​​ត្រូវ​ចំណាយ​ប្រាក់​ទិញ​ថ្នាំ​គីមី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ឬ​​រៀន​បច្ចេកទេស​ដាំ និង​ថែរក្សា​បែប​ធម្មជាតិ​​ផ្សេង​ៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ចំណែក​មនុស្ស​មួយ​ក្រុម​នេះ​វិញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មាន​បច្ចេកទេស​​ប្លែក​​គេ​ដ៏​កម្រ​បាន​ឃើញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយ​​យក​​បាយ​​ឆ្អិន​​ទៅ​បញ្ចុក​តាម​ដើម​ឈើ​នានា​ជុំវិញ​ផ្ទះ​។ ​អ្នក​ទាំង​នោះ​ត្រូវ​គេ​ស្គាល់​ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជា​អ្នក​ភូមិ​​​រស់​នៅ​តំបន់​ស្វយ័ត Enshi Tujia និង Miao ខេត្ត​​ហ៊ូបេ ​ភាគ​កណ្ដាល​ប្រទេស​ចិន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និង​​មាន​ទម្លាប់​​ធ្វើ​បែប​នេះ​​រាល់​ឆ្នាំ​ និង​​ដើម​​ឆ្នាំ​ថ្មី​របស់​ចិន​ទៀត​ផង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

អានលម្អិត

ពិតជាអស្ចារ្យណាស់! វីដេអូ អំពីកម្ពុជា មើលហើយសឹងមិនចង់ព្រិចភ្នែកទេ

បុរស​ជនជាតិ​បរទេស​ម្នាក់ មាន​ឈ្មោះ​ថា Benn TK បាន​បង្កើត​វីដេអូ​បង្ហាញ​ពី​ភាពអស្ចារ្យនៃប្រាសាទ​បុរាណ , ទិដ្ឋភាព​ឯ​នាយ​សមុទ្រ និង ប្រជាជន​ខ្មែរ បន្ទាប់​ពី​បាន​ធ្វើដំណើរ​មក​កាន់ ក្រុង​សៀមរាប , កោះរុង និង កំពត។តាមរយៈ Channel នៅ​លើ​គេហទំព័រ YouTube លោក Benn

អានលម្អិត

មិននឹកស្មានថា ឈិន ឡុង មានជំនួញមហាសាលបែបនេះទេ!

លោក ឈិនឡុង កើតនៅថ្ងៃទី ០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៥៤ នៅភ្នំ Victoria Peak ក្នុងទីក្រុងហុងកុង ប្រទេសចិន។ លោកបានរៀបការជាមួយនឹងតារាភាពយន្តតៃវ៉ាន់លោកស្រី Joan Lin នៅឆ្នាំ ១៩៨២ ដោយទទួលបានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ Jaycee Chan (តារាភាពយន្ត

អានលម្អិត

ក្មេងស្រី​តូច​ប៉ុណ្ណឹង​សោះ​! ចេះ​សម្តែងស៊ីប្រាក់លាន​បាត់ទៅហើយ​…(មានវីដេអូ)

កូនៗគឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរបស់ឪពុកម្តាយ ដូចជានៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹង​​ក្មេងស្រី​តូច​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​ម្នាក់​នេះ​ធ្វើ​ពុត​ជា​ជាប់​ដៃ​ក្នុងធុងទឹក និង​ធ្វើ​ទឹកមុខដូចជា​មែនទែន​ ​ប៉ុន្តែ​ការពិត​នាង​គ្រាន់តែ​សំដែង​ដើម្បីឲ្យ​គេ​ជួយ​សោះ​ចុងក្រោយសើចបិទមាត់មិនជិត។​ ក្រឡេកមើលវីដេអូនាងបានធ្វើទឹកមុខដូចជា​នាង​ឈឺ​ខ្លាំង​​ណាស់ និង​ចង់​យំ​ផង ប៉ុន្តែ​នៅពេល​សមាជិកគ្រួសា​រនា​ង​ទៅ​ជួយ និង​បាន​ដក​ដៃ​នាង​ចេញ​យ៉ាង​​ស្រួល នាង​បាន​លេង​យ៉ាង​សប្បាយទៀតផងព្រោះថាបោកគេបាន​។​ ​នាង​មើលទៅ​ចាប់អារម្មណ៍​ក្នុងការ​ធ្វើ​បែប​នោះ​ថា ហើយ​នាង​តូច​នេះ​ក៏​បន្ត​ធ្វើ​លេង ដើម្បីឲ្យ​គេ​ជួយ​​នាង​។​នៅពេលដែលវីដេអូត្រូវបានបង្ហោះក្នុង​បណ្តាញ​សង្គម​ហ្វេ​ក​ប៊ុកធ្វើឲ្យមានអ្នកចូលមើលនឹងគាំទ្រច្រើនមែនទែនអ្នកមើលរហូតដល់ទៅ​៣​លាននឹងមានអ្នកបញ្ចេញមតិថា៖​ ស្រីតូចឆ្លាតណាស់ចង់បបួលគេលែងជាមួយដើម្បីសប្បាយ។នឹងអ្នកខ្លះទៀតបានបញ្ចេញមតិថា ៖ ខ្ញុំគ្រឺតនឹងនាងតូចនេះមែនទែន គួរឲ្យចង់វាយមែនទែនចេះអីក៏ចេះយ៉ាងនេះ។កាលណាបានកូនឆ្លាតដូចគេទៅណ៎ បើមានកូនឆ្លាតបែបនេះថើបលុះក្ស័យហើយខ្ញុំ។ សូមទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម៖

អានលម្អិត